Home
Productietechnologie voedingsmiddelen
 
QA-plan richt zich op de verbetering van het ontwerp van de productietechnologie voor voedingsmiddelen. Daarbij kan het gaan om optimalisatie van bestaande processen of om innovatie voor nieuwe producten en processen. 


Wat is een QA-plan?

De basis van onze aanpak is de procestechnologie. Van daaruit werkt QA-plan naar een aantal richtingen:
  
 • Voedselveiligheid en hygiëne
  Het voorkomen van besmetting van producten door een deugdelijk hygiënisch ontwerp van het bereidingsproces zelf, de directe omgeving van de productielijn en de productielocatie. Het opzetten en valideren van aseptische en ESL productielijnen.
   
 • Lijnefficiency
  Het inpassen van productieprocessen in de bedrijfsvoering en het afstemmen van de verschillende bewerkingsstappen. Wij streven naar verbetering van de efficiency van de totale productie.
         
 • Energie-efficiency
  Herontwerp (vereenvoudiging) en optimalisatie van productieprocessen zodat deze effectiever gebruik maken van energie en andere hulpbronnen. Hierdoor realiseren wij een besparing in verbruik van energie, water en chemicaliën.
      
 • Informatievoorziening
  Het verstrekken van achtergrondinformatie en het opstellen van een eenvoudig en praktisch informatiesysteem die de veiligheid en de efficiency van het productieproces borgt.  

HomeQA-plan ENGLISH