Home
EN
Home

 
QA-plan richt zich op de verbetering van het ontwerp
van de productietechnologie voor voedingsmiddelen.
Het werkgebied beweegt zich in de driehoek tussen:
procestechnologie, Quality Assurance en hygiënisch
produceren. Daarbij kan het gaan om optimalisatie
van bestaande processen of om innovatie voor
nieuwe producten en processen.

 

QA-plan is 10 jaar actief.


 


Wat is een QA-plan?

 

Een QA-plan omvat de beschrijving van een gedegen werkwijze waarmee binnen het project een kwaliteitsproduct of proces wordt ontwikkeld of gerealiseerd. Het QA-plan richt zich enerzijds op een deugdelijke strategie om het kwaliteitsproduct te realiseren en anderzijds op het testen, reviewen en analyseren van de tussentijdse en eindresultaten. Het resultaat van het QA-plan is een gedegen ontwerp en een betrouwbaar ontwikkelingsproces.

  

Onderdelen van het opstellen van een QA-plan (kunnen) zijn:

 • Het formuleren van heldere doelstellingen van de ontwikkeling, zo mogelijk kwantitatief meetbaar;
   
 • Het in kaart brengen en begrenzen van het werkgebied waarbinnen de ontwikkeling gaat functioneren;
    
 • Het vaststellen van de kwaliteitskenmerken en het prioriteren van de kenmerken;
   
 • Uitwerken van een strategie voor het borgen van de kenmerken;
   
 • Ontwerp en uitwerking van het product of proces op basis van de kenmerken;
   
 • Uitwerken van een ontwikkelingsplan en een testplan voor het product of proces;
   
 • Faseren van het ontwikkelingstraject en het inpassen van strategische reviews;
   
 • Ontwikkelen van passende correcties wanneer afwijkingen worden geconstateerd. Het product of proces wordt zodanig vormgegeven dat wijzigingen inpasbaar zijn;
   
 • Het verdelen en plannen van de werkzaamheden, waarvan resultaat per onderdeel steeds concreet wordt geformuleerd.

 

 

Aandachtsgebieden

Voedselveiligheid & hygiëne

Hygiënisch ontwerp

Testen en optimaliseren CIP reiniging

Optimaliseren werkwijzen

 

Ingebruikstelling & validatie

Validatie plan

Instructie en begeleiding testteam

Kwalificatie IQ, OQ

Commissioning procesvoering en CIP (SAT besturing)

Validatie PQ, CV

Inregelen procesparameters en PID regelingen

 

Lijn efficiency

Vaststellen werkvolgorde

Optimalisatie

Instructie

 

Doel: Beheersbaar productieproces met hoog %FTR

 

 

V-model


QA-plan werkt volgens het V-model. Alle stappen tussen het samenstellen en vaststellen van een URS tot het opleveren van de productielijn zijn binnen verschillende projecten doorlopen.

 

 

 

 

MultidisciplinairLevensmiddelentechnologie is multidisciplinair van aard. Vaak gaat het om vraagstukken waar meerdere en heel verschillende invloedsfactoren een rol spelen. Door deze te onderkennen, te onderzoeken en beheersingsmaatregelen te implementeren kan het productieproces worden beheerst en de gewenste productkwaliteit worden geborgd. QA-plan zoekt deze integrale aanpak. • Technologisch ontwerp
 • Technische realisatie
 • Beheersing proces
 • Documentatie en instructieChange management

Tijdens het validatie- en optimalisatietraject verzorgt
QA-plan het change management. Hierdoor worden
tussentijds de goede afwegingen gemaakt voor
wijzigingen en worden deze stapsgewijs uitgewerkt en
gerealiseerd. Er ontstaan geen losse einden in het project.

 

Diensten


Als u vragen of wensen heeft op deze gebieden, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Uw werkelijke situatie en concrete wensen vormen het vertrekpunt voor onze samenwerking.

Wij helpen u graag verder met: 

 

 • Onderzoek / gegevensanalyse
 • Projectmanagement
 • Training / coaching
 • Interim
 • Advies

  

Contact